W sprawie:
zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Data uchwały:
2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII-59/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia