W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013 - 2032

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX-66/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia