W sprawie:
zmieniany uchwały dot. przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Data uchwały:
2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX-67/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia