W sprawie:
zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-80?2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia