W sprawie:
utworzenia publicznych zespołów przedszkolnych

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-85/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia