W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014-20124

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXIV-121/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2014 roku