1 Ryszard Madziar Przewodniczący Klubu
2 Radosław Wasilewski Członek Klubu
3 Emil Wiatrak Członek Klubu
4 Dimitar Jugrew Członek Klubu
5 Jolanta Sawicka - Jurek Członek Klubu