W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2015 rok

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-3/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 roku