W sprawie:
ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie , pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-8/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia