W sprawie:
przyjęcia do realizacji "Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2015"

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-10/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia