W sprawie:
zmiany uchwały dot. zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-12/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.