W sprawie:
przyznania Medalu "Zasłużony dla Wołomina" - Pani Annie Wojtkowskiej

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-26/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia