W sprawie:
utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-33/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia