W sprawie:
ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym zarządów osiedli i sołtysom

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-34/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia