W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-03-20

Numer uchwały:
VII-37/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia