W sprawie:
wniesienia skargi do NSA w Warszawie

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-40/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia