Przewodniczący Zarządu Osiedla :

Mariusz Kobus

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

Magdalena Stupak

 

Członekowie Zarządu Osiedla :

Ryszard Han 

        Zbigniew Ziemkiewicz          

Ewa Kuch