Urząd Miejski w Wołominie informuje, że na terenie gminy funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów

·         ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin;

·         Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Wołomin mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać następujące rodzaje odpadów:

1.      W PSZOKu mieszczącym się przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie:

·         odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

·         odpady opakowaniowe (bez zawartości),

·         bioodpady typu liście, trawa, roślinne odpady kuchenne,

·         popiół,

·         tekstylia i odzież,

·         chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne,

·         przeterminowane leki,

·         zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,

·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny) ,

·         odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

·         zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk/rok/nieruchomość,

·         odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające m.in. gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, okna, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe/ścienne i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w ilości nieprzekraczającej 2 ton/rok/nieruchomość,

·         czysty styropian opakowaniowy,

·         płyty kartonowo – gipsowe,

·         odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

2.      W PSZOKu mieszczącym się przy Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach:

·         bioodpadów,

·         odpadów budowlano - rozbiórkowych, zawierające m.in. gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, okna, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe/ścienne i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

 

PSZOK ul. Łukasiewicza 4, Wołomin:

           - poniedziałek - piątek od 07:00 – 15:00

           - sobota od 10:00 – 16:00

            *sobota w okresie do 01 maja do 30 września w godz. od 10:00 – 18:00

 

PSZOK Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny:

            - poniedziałek - piątek od 07:00 – 15:00

- sobota od 10:00 – 16:00

*sobota w okresie do 01 maja do 30 września  w godz. od 10:00 – 18:00