W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatku i opłaty instrumentem płatniczym

Data uchwały:
2016-09-12

Numer uchwały:
XXV-116/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dnoi od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego