XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 28 grudnia 2016 roku

 

Porządek obrad :


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Wołomin lokali użytkowych.

4. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty