W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Wołomin, a Miastem Stołecznym Warszawą

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XL-102/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia