W sprawie:
Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Powstańców 12

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-141/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni id dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego