W sprawie:
zgody na zawarcie ugody

Data uchwały:
2019-01-24

Numer uchwały:
IV-14/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia