OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie w granicach terenu AUCP 1 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany tego planu