1. RAFAŁ  GWARA - PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA

2. MARTA  WIKIEŁ - WICEPRZEWODNICZĄCA RADY OSIEDLA

3. JOANNA  ŻERO

4. JAROSŁAW  SYCIK

5. MACIEJ  KRAJEWSKI

6. ELŻBIETA  SUSOŁ

7. PIOTR  KLECZKOWSKI

8. MARCIN  SEKUłA

9. JUSTYNA  GRZYBOWSKA

10. MAGDALENA  MEDYŃSKA

11. GRAŻYNA  ZAKRZEWSKA

12. DOROTA  PENGER

13. EWA  WOJTKIEWICZ

14. PAWEŁ  BANASZEK

15. MARIA  MROZIŃSKA