W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-183/2019

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego