W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XX-57/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia