W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027"

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XX-64/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia