W sprawie:
zmiany Wileloletniek prognozy Finansowej gminy Wołomin

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-138/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z niem podjęcia