W sprawie:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognzy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021-2036

Data uchwały:
2021-09-20

Numer uchwały:
XXXVIII-123/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia