W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2011 r.

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-5/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia