W sprawie:
zmiany uchwały Nr XIII-173/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-11/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego