W sprawie:
współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-27/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia