W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2011-2032

Data uchwały:
2011-05-23

Numer uchwały:
V-38/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia