1. Michał wojtkowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. Aleksander Skarżyński - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

3. Mariusz Żokowski

4. Janina Zubkowicz

5. Danuta Dużyńska