W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011-2032

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-57/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia