W sprawie:
przystąpienia do opracowania zmian do "Planu Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015"

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-66/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia