W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowosci Duczki na lata 2009-2015" wraz ze zmianami

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-67/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia