W sprawie:
przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Wołomińskiego polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Wołomin

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-70/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia