W sprawie:
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-74/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego