W sprawie:
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji polegajacej na budowie chodnika, krawężnikó, zjazdów i ścieku przykrawężnikoweg

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-92/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia