W sprawie:
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2011-2014 z uwzglednieniem lat 2015-2018

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-94/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia