W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Praga Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Data uchwały:
2011-10-28

Numer uchwały:
IX-98/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia