W sprawie:
zmiany uchwały dot. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania

Data uchwały:
2011-10-28

Numer uchwały:
IX-104/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia