Numer sprawy:
Uchwała Nr VIII-95/2011

Data założenia:
2011-12-05

Temat:
Podsumowanie do przyjętej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: