W sprawie:
przyjecia "Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok"

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-122/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia