W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012 roku"

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XIV-22/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dniu od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego