W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : Tereny obsługi technicznej gminy wraz z przyległymi terenami usługowo - produkcyjnymi we wsi Stare Lipiny

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-27/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia