W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Wiosennej 30

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-38/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia