W sprawie:
Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościncu, ul. Kolejowa 17

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVI-45/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publigacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego